เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินินาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ