ข้อมูลการติดต่อ

194 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000    โทร 055-411-038, 055-442-370    Fax – 055-479-701   Email – muanguttaradit@gmail.com      https://www.facebook.com/muanguttaraditpolicestation