พื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์

สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์รับผิดชอบ 15 ตำบล 108 หมู่บ้าน และ 28 ชุมชนดังนี้ 1.ตำบลท่าอิฐ 28 ชุมชน 2.ตำบลท่าเสา 10 หมู่บ้าน 3.ตำบลบ้านเกาะ 8 หมู่บ้าน 4.ตำบลป่าเซ่า 8 หมู่บ้าน 5.ตำบลคุ้งตะเภา 8 หมู่บ้าน 6.ตำบลน้ำริด 10 หมู่บ้าน 7.ตำบลงิ้วงาม 16 หมู่บ้าน 8.ตำบลบ้านด่านนาขาม 11 หมู่บ้าน 9.ตำบลบ้านด่าน 11 หมู่บ้าน 10.ตำบลผาจุก 12 หมู่บ้าน 11.ตำบลวังดิน 11 หมู่บ้าน 12.ตำบลแสนตอ 8 หมู่บ้าน 13.ตำบลหาดงิ้ว 10 หมู่บ้าน 14.ตำบลขุนฝาง 7 หมู่บ้าน 15.ตำบลถ้ำฉลอง 4 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน มีพื้นที่ทั้งหมด765.476 ตร.กม. (295.552 ตร.ไมล์)ตั้งอยู่ที่พิกัด 17° 37′ 33″ N, 100° 5′ 48″ E หรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ 17.625833, 100.096667มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) และอำเภอท่าปลา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าปลาและอำเภอทองแสนขัน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทองแสนขันและอำเภอตรอน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลับแล 
แบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น 17 ตำบล 154 หมู่บ้าน สถานีตำรวจภูธรเมืองรับผิดชอบ 108 หมู่บ้านและ 28 ชุมชน ตัดออก 2 ตำบลคือ ตำบลวังกะพี้ และ ตำบลหาดกรวด เพราะอยู่ในเขตรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้